Bezpieczne Pieniądze

Od kwietnia 2014 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu banknoty 10, 20, 50, 100 złotych ze zmodernizowanymi zabezpie­cze­niami. Banknot o nominale 200 zł obecnie pozostaje bez zmian. Wszystkie dotych­cza­sowe banknoty pozostają ważne bezterminowo.