Społecznie odpowiedzialni

„Społeczna odpowiedzialność biznesu i instytucji publicznych – co to znaczy” – to tytuł debaty, która odbyła się 5 listopada 2015 roku w centrali Narodowego Banku Polskiego

Patronem wydarzenia był Narodowy Bank Polski. – Od prawie pięciu lat zajmujemy się różnymi aspektami społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli CSR, oraz analizą wpływu tych działań na gospodarkę – wyjaśnia Karolina Zioło-Pużuk z Departamentu Komunikacji i Promocji NBP, kierująca Zespołem ds. Społecznej Odpowiedzialności. – Debata była podsumowaniem teoretycznych rozważań i dyskusji na ten temat, toczących się w środowisku finansowym i organizacji pozarządowych. Była również okazją do zaprezentowania naszych działań w tym zakresie, czyli dorobku kampanii „NBP nie wyklucza”. A mamy się czym pochwalić!

Od 2011 r. NBP stara się dotrzeć z przekazem informacyjnym o polskiej gospodarce i bankowości do środowisk zagrożonych wykluczeniem finansowym z powodu niepełnosprawności. NBP jest pierwszą instytucją, która podjęła wysiłek, aby o trudnych zagadnieniach ekonomicznych mówić także osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Dlatego przygotowuje dla nich informacje ekonomiczne w postaci tekstów łatwych do czytania i zrozumienia. Jest także inicjatorem i współtwórcą leksykonu blisko 100 terminów ekonomicznych (wraz z definicjami) w języku migowym, które ułatwiły porozumiewanie się osób głuchych z pracownikami różnych instytucji finansowych. Dodatkowo została przygotowana specjalna wersja aplikacji na urządzenia mobilne „NBP Safe” z modułem dostępności dla osób z dysfunkcją wzroku, audiodeskrypcją banknotów i monet oraz modułem rozpoznawania banknotów.

W debacie „Społeczna odpowiedzialność biznesu i instytucji publicznych – co to znaczy” udział wzięli m.in. dr Janina Petelczyc z Uniwersytetu Warszawskiego, autorka raportu „Społeczna odpowiedzialność biznesu: idea, realizacja, perspektywy”, Rafał Woś z redakcji „Dziennika. Gazety Prawnej” oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji finansowych. NBP reprezentowała Karolina Zioło-Pużuk, a debatę poprowadził Michał Syska, dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej imienia F. Lassalle’a z Wrocławia (think-tank zajmujący się zagadnieniami ekonomii społecznej).

Do pobrania: