Raport CSR w NBP

„Dbamy o wartość pieniądza. Społeczna odpowiedzialność Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2015” – pierwszy raport społeczny Narodowego Banku Polskiego.

To unikatowe podsumowanie działań, jakie NBP podejmował w ciągu ostatnich 5 lat na rzecz społeczeństwa, w tym grup zagrożonych wykluczeniem finansowym i osób z niepełnosprawnościami. To również swoisty przewodnik po misji i dobrych praktykach NBP, który pozwala lepiej poznać bank centralny i zobaczyć go w nowym świetle.

Do pobrania: