Strefa dla dzieci

W 2014 roku kampania „NBP nie wyklucza” obrała nowy kurs, czyli informowanie dzieci do lat siedmiu o ekonomii, gospodarce i bankowości. Innymi słowy podjęliśmy próbę odpowiedzi na ważne pytanie „Skąd się biorą pieniądze?”.

Przedstawienies