Informacje ogólne

Na tej stronie można znaleźć informacje o Narodowym Banku Polskim oraz o działaniach NBP. Wiele informacji na tej stronie jest w formie tekstu łatwego do czytania. NBP to pierwsza instytucja, która część swojego przekazu informacyjnego prezentuje w formie tekstu łatwego do czytania i zrozumienia. Tu można znaleźć też pomoce edukacyjne dla nauczycieli kształcenia specjalnego.Skąd się biorą pieniądze i na co je wydajemy?

Poniżej znajdą Państwo podstawowe zagadnienia, które mogą stać się inspiracją do zajęć na temat pieniędzy i ich roli w naszym życiu.

Jak rozmawiać o pieniądzach z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Znaki systemu komunikacyjnego Makaton

Znaki MAKATON