50-lecie działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na monetach NBP

24 października 2013 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu monety z okazji 50-lecia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym o nominałach 10 zł i 2 zł.

Broszura o monetach (pdf)
50-lecie działalności PSOUU 10 zł
wizerunek awersuwysoka rozdzielczość wizerunek rewersuwysoka rozdzielczość
Próba Stempel Wymiary Masa Nakład Data emisji
Ag 925 zwykły + napis na otoku Ø 32,00 mm 14,14 g do 25 000 24-10-2013
50-lecie działalności PSOUU 2 zł
wizerunek awersuwysoka rozdzielczość wizerunek rewersuwysoka rozdzielczość
Próba Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji
CuAl5Zn5Sn1 zwykły Ø 27,00 mm 8,15 g do 800 000 24-10-2013