O NBP

Czym zajmuje się Narodowy Bank Polski?

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem Rzeczypospolitej Polskiej.
To, czym zajmuje się Narodowy Bank Polski opisane jest w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe.

Banknoty NBP Narodowy Bank Polski jest bankiem emisyjnym

To znaczy, że tylko Narodowy Bank Polski może drukować polskie pieniądze i wprowadzać je w obieg.
Wprowadzać pieniądze w obieg to znaczy sprawiać, że możemy ich używać na co dzień - na przykład płacąc w sklepie za zakupy.
Narodowy Bank Polski decyduje ile pieniędzy jest w obiegu.

Narodowy Bank Polski jest bankiem banków

To znaczy, że Narodowy Bank Polski pilnuje, aby pieniądze, które są w innych bankach były bezpieczne.

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa

Narodowy Bank Polski jest bankiem państwa polskiego.
To znaczy, że to właśnie w nim są konta polskiego rządu i innych instytucji państwowych.

Jakie są zadania Narodowego Banku Polskiego?

  • dba o to, by ceny za towary i usługi nie były za duże, ani za małe;
  • zarządza oszczędnościami Polski;
  • robi wszystko, abyśmy wszędzie mogli płacić kartami i łatwo przesyłali pieniądze na odległość;
  • informuje nas o tym co się dzieje z pieniędzmi w Polsce;
  • uczy Polaków jak odpowiedzialnie gospodarować pieniędzmi.

W skład Narodowego Banku Polskiego wchodzą:

  • Prezes,
  • Zarząd,
  • Rada Polityki Pieniężnej

Prezes to najważniejsza osoba w Narodowym Banku Polskim. Prezesa Narodowego Banku Polskiego powołuje Sejm. Robi to na prośbę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes Narodowego Banku Polskiego pracuje na swoim stanowisku przez 6 lat..

Rada Polityki Pieniężnej Prezes Narodowego Banku Polskiego stoi także na czele Rady Polityki Pieniężnej. Rada Polityki Pieniężnej składa się z 9 członków. 3 członków Rady wybiera Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, następnych 3 – Sejm, i następnych 3 – Senat. Rada Polityki Pieniężnej decyduje o tym jak Polska zarządza swoimi pieniędzmi.

Prezes Narodowego Banku Polskiego stoi także na czele zarządu Narodowego Banku Polskiego. Zadaniem zarządu jest kierowanie działalnością Narodowego Banku Polskiego.