Znaki Makaton

Poniżej znajdują się znaki systemu komunikacyjnego Makaton stworzone na potrzeby kampanii „NBP nie wyklucza” przez dr Bogusławę B. Kaczmarek, która jest autorką polskiej wersji Programu Makaton. Znaki służą nie tylko do rozmowy na tematy ekonomiczne, ale także ułatwią korzystanie z modułu „Informacja ekonomiczna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”, do którego link znajduje się na stronie głównej NBP nie wyklucza. Więcej informacji na temat polskiej wersji systemu Makaton można znaleźć na stronie www.makaton.pl.

Do pobrania: