Całkowity koszt kredytu

Całkowity koszt kredytu to suma wszystkich wydatków ponoszonych przez kredytobiorcę w związku z kredytem.

pojęcie
definicja