E-bank

E-bank to nazwa związana z rozwijającą się dziedziną bankowości elektronicznej, czyli np. internetowy dostęp do konta.

pojęcie
definicja