Eksport

Eksport to wyprodukowane w kraju towary i usługi, które zostały sprzedane za granicę.

pojęcie
definicja