Fundusze emerytalne

Fundusze emerytalne to instytucje sektora finansowego, których zadaniem jest zapewnienie swoim uczestnikom dochodów na emeryturze w formie comiesięcznych wypłat, aż do chwili śmierci.

pojęcie
definicja