Hipoteka

Hipoteka 1) Potocznie to jedna z popularnych form zabezpieczenia kredytu, 2) Forma dokumentacji stanu zabezpieczenia roszczeń wierzyciela wobec dłużnika przez wpis w księdze wieczystej danej nieruchomości. Ustanowienie hipoteki wymaga formy aktu notarialnego, patrz też: kredyt hipoteczny.

pojęcie
definicja