Kredyt

Kredyt jest przeciwieństwem depozytu -­ (patrz: depozyt). Kredytów udzielają głównie banki komercyjne. Kredyty udzielane są tym, którzy np. szukają środków na pokrycie bieżących wydatków. Kredyty umożliwiają też nabywanie mieszkań i zakup dóbr trwałego użytku, takich jak np. samochody. Zakup „na raty” jest niczym innym jak zakupem na kredyt.

pojęcie
definicja