Kredyt na cele konsumpcyjne

Kredyt na cele konsumpcyjne to kredyt udzielany na cele nie związane z działalnością gospodarczą. Jest udzielany dla zaspokojenia bieżących potrzeb konsumenta, na przykład na zakup samochodu, mebli, sprzętu technicznego, remont mieszkania, studia, wczasy, wycieczki itp.

pojęcie
definicja