Kredyt odnawialny

Kredyt odnawialny to rodzaj kredytu w rachunku bieżącym. Polega na tym, że kolejne spłaty powodują zmniejszenie zadłużenia i umożliwiają ponowne zadłużanie się do ustalonego limitu.

pojęcie
definicja