Lokata terminowa

Lokata terminowa to depozyt bankowy, w przypadku którego pełna kwota odsetek jest wypłacana tylko wtedy, gdy depozyt nie jest wycofywany przed końcem okresu określonego umową. Wcześniejsze wycofanie pieniędzy z banku prowadzi do utraty całości lub części należnych odsetek.

pojęcie
definicja