Makroekonomia

Makroekonomia jest dziedziną ekonomii, która zajmuje się gospodarką jako całością. Jej celem jest zrozumienie pełnego obrazu funkcjonowania gospodarki. Makroekonomia stara się więc odpowiedzieć na pytania: 1) W jaki sposób społeczeństwo wytwarza dobra? 2) W jaki sposób je dzieli? 3) W jaki sposób działanie rządu i banku centralnego, czyli polityka gospodarcza, może wpłynąć na stan gospodarki?

pojęcie
definicja