Mikroekonomia

Mikroekonomia jest częścią ekonomii, która zajmuje się ludzkimi zachowaniami i wyborami w odniesieniu do względnie małych podmiotów, takich jak gospodarstwa domowe, firmy, gałęzie przemysłu lub pojedyncze rynki. Dziedzina ta bada, w jaki sposób ludzie dokonują wyborów: 1) Co konsumować, czyli jakie dobra zakupić przy ograniczonych zasobach aby osiągnąć maksymalną użyteczność, czyli zadowolenie z konsumpcji? 2) Co produkować, czyli jakie dobra wytwarzać i w jakiej ilości aby osiągnąć maksymalny zysk?

pojęcie
definicja