Opłata manipulacyjna

Opłata manipulacyjna to kwota płacona za określoną usługę na przykład za wydanie zaświadczenia o stanie zadłużenia, sporządzenie historii rachunku itp.

pojęcie
definicja