Oszczędności

Oszczędności to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym np. w postaci lokat, które nie są wykorzystywane do zaspokajania bieżących potrzeb właściciela.

pojęcie
definicja