Podaż

Podaż to ilość towarów i usług, które przy danej cenie oferowane są do sprzedaży przez producentów.

pojęcie
definicja