Popyt

Popyt to ilość towarów i usług, które przy danej cenie pragnie nabyć kupujący.

pojęcie
definicja