Pożyczka

Pożyczka to użyczenie innej osobie pieniędzy lub rzeczy.

pojęcie
definicja