Przewalutowanie

Przewalutowanie to zmiana waluty rachunku bankowego, na przykład z PLN na EURO lub odwrotnie; prawie zawsze związana z potrzebą uiszczenia opłaty manipulacyjnej.

pojęcie
definicja