Rada Polityki Pieniężnej (RPP)

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podejmuje decyzje w sprawach polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. RPP ustala corocznie założenia polityki pieniężnej.

pojęcie
definicja