Stała stopa procentowa

Stała stopa procentowa to umówiona, stała (niezależnie od zmian stóp procentowych na rynku) stopa procentowa lokaty lub kredytu.

pojęcie
definicja