Szara strefa (gospodarka nieformalna)

Szara strefa (gospodarka nieformalna) to określenie dla tej części produkcji, która odbywa się w sposób niezarejestrowany i często nielegalny, bez opłacania należnych podatków i opłat na rzecz państwa.

pojęcie
definicja