Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji to inaczej cennik usług bankowych informujący o wszystkich płatnościach jakie ponosi klient banku dokonujący określonych operacji finansowych lub żądający dostępnych w danym banku usług.

pojęcie
definicja