Termin zapadalności

Termin zapadalności to dzień, w którym zgodnie z umową klient powinien spłacić kredyt lub inne zobowiązanie finansowe.

pojęcie
definicja