Ubezpieczenie kredytu

Ubezpieczenie kredytu wprowadzono po to, aby zaoszczędzić klientowi trudnych sytuacji w przypadku zajścia nieprzewidzianych okoliczności życiowych. Najpopularniejsze jest ubezpieczenie od utraty pracy, kiedy to ubezpieczyciel, po spełnieniu określonych warunków, przejmuje na siebie na pewien czas obowiązek spłacania kredytu.

pojęcie
definicja