Umowa kredytowa

Umowa kredytowa to akt prawny w postaci dokumentu papierowego, ze stosownymi podpisami i pieczęciami, towarzyszący i potwierdzający udzielenie klientowi kredytu. Umowa w sposób drobiazgowy określa zobowiązania banku wobec klienta i obowiązki klienta wobec banku.

pojęcie
definicja