Wierzytelność

Wierzytelność to przysługujące wierzycielowi uprawnienie do domagania się od dłużnika świadczenia (w pieniądzu lub w naturze).

pojęcie
definicja