Windykacja

Windykacja to dochodzenie własności na drodze sądowej w oparciu o przepisy prawa; w praktyce gospodarczej ­ oznacza wszelkie działania (w granicach prawa) prowadzące do ściągnięcia należności.

pojęcie
definicja