Wniosek kredytowy

Wniosek kredytowy to dokument składany przez klienta w chwili podjęcia decyzji o ubieganie się o kredyt. Może mieć formę papierową lub elektroniczną.

pojęcie
definicja