Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie brutto to wynagrodzenie powiększone o podatek oraz obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

pojęcie
definicja