Wynagrodzenie netto

Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie, które otrzymujemy w dniu wypłaty, po potrąceniu podatku i ubezpieczeń, czyli „na rękę”.

pojęcie
definicja