Zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie kredytu to formy ograniczania ryzyka związanego z ewentualnością niespłacenia kredytu przez klienta, np. hipoteka, weksel, poręczenie czy gwarancja.

pojęcie
definicja