Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa to pierwszy warunek jaki należy spełniać przy ubieganiu się o kredyt. Zdolność kredytową banki określają indywidualnie, biorąc pod uwagę dochody klienta. Muszą być one na takim poziomie, by zapewnić codzienne bytowanie rodziny kredytobiorcy (np. utrzymanie mieszkania, samochodu, wydatki na życie, oświatę, inne stałe zobowiązania) oraz umożliwić obsługę zaciągniętego kredytu.

pojęcie
definicja