Zobowiązanie

Zobowiązanie to stosunek prawny, w którym jedna strona (wierzyciel) może żądać od drugiej (dłużnika) określonego zachowania (świadczenia). Dłużnik obowiązany jest to świadczenie spełnić.

pojęcie
definicja