Zysk netto

Zysk netto to zysk brutto firmy pomniejszony o podatek dochodowy.

pojęcie
definicja