Informacje ogólne

Idea kampanii NBP nie wyklucza narodziła się podczas konferencji dotyczącej wykluczenia finansowego, która odbyła się w Centrali NBP w grudniu 2010 roku. Była to pierwsza konferencja organizowana przez NBP tłumaczona na język migowy, którą można było oglądać na naszych stronach w Internecie. Jednym z materiałów rozdawanych podczas konferencji była broszura „ABC finansów” w alfabecie Braille’a. W roku 2011 wraz z fundacją Vis Maior przeprowadzono szereg warsztatów ogólnopolskich dla dzieci i dorosłych z dysfunkcją wzroku, zaś w 2012 wydano 600 egzemplarzy makiet tyflograficznych polskich banknotów waz z audiodeskrypcją. Materiały zostały wysłane do szkół i ośrodków w całej Polsce. Staramy się, aby strony internetowe NBP i materiały wydawane w ramach kampanii przez nas prowadzonych były w miarę możliwości w pełni dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku.

Zapraszamy także do korzystania z aplikacji mobilnej „NBP Safe”, która ma moduły opracowane specjalne z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku.