Bezpieczne pieniądze

W lutym 2016 roku NBP wprowadza do obiegu banknot 200 złotych ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Banknoty o niższych nominałach (to znaczy: 10, 20, 50, 100 złotych) zostały już zmodernizowane i od kwietnia 2014 roku znajdują się w obiegu.

Wszystkie dotychczasowe banknoty pozostają ważne bezterminowo.

Zmodernizowane banknoty:

Zmodernizowany banknot 10 zł

Banknot o nominale 10 złotych zdobi portret księcia Mieszka I. Z jego lewej strony przedstawiono dwie rozety inspirowane wzorem z posadzki katedry gnieźnieńskiej, z prawej – roślinny motyw spotykany na romańskich naczyniach liturgicznych.

Na odwrotnej stronie umieszczono srebrny denar z wizerunkiem kopuły kaplicy lub wyobrażeniem korony z krzyżykiem. Po obu stronach denara znajdują się stylizowane kolumny romańskie z opa­ctwa benedyktynów w Tyńcu.

Banknot 10 zł – awers Banknot 10 zł – rewers Wzbogacony znak wodny Nitka zabezpieczająca Mikroskopijne napisy Patrzenie pod kątem (efekt kątowy) Uzupełniający sią druk obustronny (recto-verso) Zabezpieczenia w ultrafiolecie Zabezpieczenia w ultrafiolecie Wzbogacony znak wodny Nitka zabezpieczająca Pas opalizujący Uzupełniający sią druk obustronny (recto-verso)
Charakterystyczne elementy zmodernizowanego banknotu:
 • znak wodny z cyfrowym oznaczeniem nominału widoczny pod światło na niezadrukowanym polu (1),
 • pas opalizujący w kolorze turkusowym (3),
 • korona w owalu, której pełny obraz tworzy się podczas oglądania banknotu pod światło (4),
 • wyczuwalne przy dotyku, także dla osób niewidomych, oznaczenia nominału, portret władcy, godło RP, podpisy Prezesa i Głównego Skarbnika NBP.
Wzbogacony znak wodny
10 zł Wzbogacony znak wodny

Podczas oglądania banknotu pod światło widać znak wodny przedstawiający wizerunek władcy oraz cyfrowe ozna­czenie nominału „10”. Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane.

Nitka zabezpieczająca
10 zł Nitka zabezpieczająca

Podczas oglądania banknotu pod światło widać pionową, ciemną linię z cyfrowym ozna­czeniem nominału „10” i skró­tem „ZŁ”, widocznymi również w odbiciu lustrzanym. Krój liter mikrotekstu został zmody­fikowany. Nitka zabezpie­czająca została umieszczona w strukturze papieru.

Pas opalizujący
10 zł Pas opalizujący

Na odwrotnej stronie banknotu został umieszczony opalizujący pas w kolorze turkusowym z cyfrowym oznaczeniem nominału „10” i skrótem „ZŁ”. Pas jest widoczny lub niedostrzegalny w zależnosci od kąta patrzenia.


Uzupełniający sią druk obustronny (recto-verso)
10 zł recto-verso

Elementy graficzne znajdujące się na obu stronach banknotu oglądane pod światło uzupełniają się i tworzą pełny obraz – koronę w owalu.

Patrzenie pod kątem (efekt kątowy)
10 zł efekt kątowy

W zależności od kąta patrzenia widać jasne lub ciemne cyfry oznaczenia nominału „10”.


Mikroskopijne napisy
10 zł mikroskopijne napisy

Mikrodruki to czytelne jedynie w powiększeniu napisy umieszczone zarówno na przedniej, jak i odwrotnej stronie banknotu.

W ultrafiolecie
10 zł w ultrafiolecie

W promieniach UV widać kwadrat z cyfrowym oznaczeniem nominału „10” i skrótem „ZŁ”, serię i numer banknotu oraz inne wybrane elementy.


Zobacz też: 20 zł | 50 zł | 100 zł | 200 zł ▲ powrót na górę

Zmodernizowany banknot 20 zł

Na banknocie o nominale 20 złotych widnieje portret króla Bolesława I Chrobrego. Z jego lewej strony znajduje się portal romański, zaś z prawej korona młodego dębu z Drzwi Gnieźnieńskich ze sceny wystawienia zwłok św. Wojciecha.

Stronę odwrotną zdobi srebrny denar Bolesława I Chrobrego z sylwetką ptaka i napisem PRINCES POLONIE. Z lewej strony umieszczono wizerunek rotundy św. Mikołaja w Cieszynie, a z prawej – lwa rozpiętego na wici roślinnej z obramowania Drzwi Gnieźnieńskich.

Banknot 20 zł – awers Banknot 20 zł – rewers Wzbogacony znak wodny Nitka zabezpieczająca Mikroskopijne napisy Zabezpieczenia widoczne w ultrafiolecie Uzupełniający sią druk obustronny (recto-verso) Zabezpieczenia widoczne w ultrafiolecie Patrzenie pod kątem (efekt kątowy) Zabezpieczenia widoczne w ultrafiolecie Wzbogacony znak wodny Nitka zabezpieczająca Pas opalizujący Uzupełniający sią druk obustronny (recto-verso)
Charakterystyczne elementy zmodernizowanego banknotu:
 • znak wodny z cyfrowym oznaczeniem nominału widoczny pod światło na niezadrukowanym polu (1),
 • pas opalizujący w kolorze turkusowym (3),
 • korona w owalu, której pełny obraz tworzy się podczas oglądania banknotu pod światło (4),
 • wyczuwalne przy dotyku, także dla osób niewidomych, oznaczenia nominału, portret władcy, godło RP, podpisy Prezesa i Głównego Skarbnika NBP.
Wzbogacony znak wodny
20 zł Wzbogacony znak wodny

Podczas oglądania banknotu pod światło widać znak wodny przedstawiający wizerunek władcy oraz cyfrowe oznaczenie nominału „20”. Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane.

Nitka zabezpieczająca
20 zł Nitka zabezpieczająca

Podczas oglądania banknotu pod światło widać pionową, ciemną linię z cyfrowym oznaczeniem nominału „20” i skrótem „ZŁ”, widocznymi również w odbiciu lustrzanym. Krój liter mikrotekstu został zmodyfi­kowany. Nitka zabezpieczająca została umieszczona w strukturze papieru.

Pas opalizujący
20 zł Pas opalizujący

Na odwrotnej stronie banknotu został umieszczony opalizujący pas w kolorze liliowym z cyfrowym oznaczeniem nominału „20” i skrótem „ZŁ”. Pas jest widoczny lub niedostrzegalny w zależności od kąta patrzenia.


Uzupełniający sią druk obustronny (recto-verso)
20 zł recto-verso

Elementy graficzne znajdujące się na obu stronach banknotu oglądane pod światło uzupełniają się i tworzą pełny obraz – koronę w owalu.

Patrzenie pod kątem (efekt kątowy)
20 zł efekt kątowy

W zależności od kąta patrzenia widać jasne lub ciemne cyfry oznaczenia nominału „20”.


Mikroskopijne napisy
20 zł mikroskopijne napisy

Mikrodruki to czytelne jedynie w powiększeniu napisy umieszczone zarówno na przedniej, jak i odwrotnej stronie banknotu.

W ultrafiolecie
20 zł w ultrafiolecie

W promieniach UV widać kwadrat z cyfrowym oznaczeniem nominału „20” i skrótem „ZŁ”, serię i numer banknotu oraz inne wybrane elementy.


Zobacz też: 10 zł | 50 zł | 100 zł | 200 zł ▲ powrót na górę

Zmodernizowany banknot 50 zł

Banknot o nominale 50 złotych zdobi portret króla Kazimierza III Wielkiego. Z jego prawej strony widnieje ukoronowana litera „K” z monogramu królewskiego z drzwi katedry na Wawelu, a w tle ornament gotycki.

Odwrotną stronę zdobi Orzeł Biały z pieczęci króla Kazimierza III Wielkiego, a poniżej widać berło i jabłko – insygnia królewskie. W tle widnieje panorama Krakowa i Kazimierza z drzeworytu Hartmanna Schedla, podróżnika niemieckiego z końca XV wieku.

Banknot 50 zł – awers Banknot 50 zł – rewers Wzbogacony znak wodny Nitka zabezpieczająca Mikroskopijne napisy Uzupełniający sią druk obustronny (recto-verso) Patrzenie pod kątem (efekt kątowy) Oznaczenia widoczne w ultrafiolecie Oznaczenia widoczne w ultrafiolecie Oznaczenia widoczne w ultrafiolecie Królewska litera zmieniająca kolor Wzbogacony znak wodny Nitka zabezpieczająca Uzupełniający sią druk obustronny (recto-verso)
Charakterystyczne elementy zmodernizowanego banknotu:
 • znak wodny z cyfrowym oznaczeniem nominału widoczny pod światło na niezadrukowanym polu (1),
 • litera „K” płynnie zmieniająca kolor z zielonego na niebieski (3),
 • korona w owalu, której pełny obraz tworzy się podczas oglądania banknotu pod światło (4),
 • wyczuwalne przy dotyku, także dla osób niewidomych, oznaczenia nominału, portret władcy, godło RP, podpisy Prezesa i Głównego Skarbnika NBP.
Wzbogacony znak wodny
 
50 zł Wzbogacony znak wodny

Podczas oglądania banknotu pod światło widać znak wodny przedstawiający wizerunek władcy oraz cyfrowe oznaczenie nominału „50”. Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane.

Nitka zabezpieczająca
 
50 zł Nitka zabezpieczająca

Podczas oglądania banknotu pod światło widać pionową, ciemną linię z cyfrowym oznaczeniem nominału „50” i skrótem „ZŁ”, widocznymi również w odbiciu lustrzanym. Krój liter mikrotekstu został zmodyfi­kowany. Nitka zabezpieczająca została umieszczona w strukturze papieru.

Królewska litera zmieniająca kolor (farba zmienna optycznie)
50 zł Farba zmienna optycznie

Wraz ze zmianą kąta patrzenia kolor stylizowanej litery „K” w koronie płynnie przechodzi z zielonego w niebieski.


Uzupełniający sią druk obustronny (recto-verso)
50 zł recto-verso

Elementy graficzne znajdujące się na obu stronach banknotu oglądane pod światło uzupełniają się i tworzą pełny obraz – koronę w owalu.

Patrzenie pod kątem (efekt kątowy)
50 zł efekt kątowy

W zależności od kąta patrzenia widać jasne lub ciemne cyfry oznaczenia nominału „50”.


Mikroskopijne napisy
50 zł mikroskopijne napisy

Mikrodruki to czytelne jedynie w powiększeniu napisy umieszczone zarówno na przedniej, jak i odwrotnej stronie banknotu.

W ultrafiolecie
50 zł w ultrafiolecie

W promieniach UV widać kwadrat z cyfrowym oznaczeniem nominału „50” i skrótem „ZŁ”, serię i numer banknotu oraz inne wybrane elementy.


Zobacz też: 10 zł | 20 zł | 100 zł | 200 zł ▲ powrót na górę

Zmodernizowany banknot 100 zł

Na banknocie o nominale 100 złotych umieszczono portret króla Władysława II Jagiełły. W tle po jego obu stronach znajdują się stylizowane elementy ornamentyki gotyckiej.

Stronę odwrotną zdobi Orzeł Biały na tarczy herbowej z nagrobka króla. Poniżej tarczy umieszczono hełm, płaszcz krzyżacki oraz dwa miecze nawiązujące do zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku. Z lewej strony tarczy widnieje zarys zamku krzyżackiego w Malborku.

Banknot 100 zł – awers Banknot 100 zł – rewers Wzbogacony znak wodny Nitka zabezpieczająca Mikroskopijne napisy Uzupełniający sią druk obustronny (recto-verso) Patrzenie pod kątem (efekt kątowy) Patrzenie pod kątem (efekt kątowy) Oznaczenia widoczne w ultrafiolecie Rozeta zmieniająca kolor Oznaczenia widoczne w ultrafiolecie Oznaczenia widoczne w ultrafiolecie Wzbogacony znak wodny Nitka zabezpieczająca Uzupełniający sią druk obustronny (recto-verso)
Charakterystyczne elementy zmodernizowanego banknotu:
 • znak wodny z cyfrowym oznaczeniem nominału widoczny pod światło na niezadrukowanym polu (1),
 • rozeta płynnie zmieniająca kolor ze złotego na zielony (3),
 • korona w owalu, której pełny obraz tworzy się podczas oglądania banknotu pod światło (4),
 • wyczuwalne przy dotyku, także dla osób niewidomych, oznaczenia nominału, portret władcy, godło RP, podpisy Prezesa i Głównego Skarbnika NBP.
Wzbogacony znak wodny
 
100 zł Wzbogacony znak wodny

Podczas oglądania banknotu pod światło widać znak wodny przedstawiający wizerunek władcy oraz cyfrowe ozna­czenie nominału „100”. Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane.

Nitka zabezpieczająca
 
100 zł Nitka zabezpieczająca

Podczas oglądania banknotu pod światło widać pionową, ciemną linię z cyfrowym ozna­czeniem nominału „100” i skrótem „ZŁ”, widocznymi również w odbiciu lustrzanym. Krój liter mikrotekstu został zmodyfi­kowany. Nitka zabezpieczająca została umieszczona w strukturze papieru.

Rozeta zmieniająca kolor
(farba zmienna optycznie)
100 zł Farba zmienna optycznie

Wraz ze zmianą kąta patrzenia kolor rozety płynnie przechodzi ze złotego w zielony.


Uzupełniający sią druk obustronny
(recto-verso)
100 zł recto-verso

Elementy graficzne znajdujące się na obu stronach banknotu oglądane pod światło uzupełniają się i tworzą pełny obraz – koronę w owalu.

Patrzenie pod kątem
(efekt kątowy)
100 zł efekt kątowy

W zależności od kąta patrzenia z prawej strony portretu władcy widać koronę lub cyfry oznaczenia nominału „100”, z lewej zaś słowne i cyfrowe oznaczenia nominału, a pomiędzy nimi skrót „NBP”.


Mikroskopijne napisy
100 zł mikroskopijne napisy

Mikrodruki to czytelne jedynie w powiększeniu napisy umieszczone zarówno na przedniej, jak i odwrotnej stronie banknotu.

W ultrafiolecie
100 zł w ultrafiolecie

W promieniach UV widać kwadrat z cyfrowym oznaczeniem nominału „100” i skrótem „ZŁ”, serię i numer banknotu oraz inne wybrane elementy.


Zmodernizowany banknot 200 zł

Na banknocie o nominale 200 złotych umieszczono portret króla Zygmunta I Starego.

Na stronie odwrotnej znajduje się wizerunek orła przeplecionego literą „S” w sześcioboku z Kaplicy Zygmuntowskiej katedry na Wawelu, w tle wizerunku orła – fragment dziedzińca arkadowego zamku na Wawelu.

Banknot 200 zł – awers Banknot 200 zł – rewers Wzbogacony znak wodny Mikroskopijne napisy Farba zmienna optycznie Uzupełniający sie druk obustronny (recto-verso) Mikroskopijne napisy Nitka zabezpieczająca (okienkowa) Uzupełniający sie druk obustronny (recto-verso) Mikroskopijne napisy Mikroskopijne napisy Nitka zabezpieczająca (okienkowa) Farba opalizująca Wzbogacony znak wodny Złota farba
Charakterystyczne elementy zmodernizowanego banknotu:
 • znak wodny z cyfrowym oznaczeniem nominału widoczny pod światło na niezadrukowanym polu (1),
 • korona w owalu, której pełny obraz tworzy się podczas oglądania banknotu pod światło (3),
 • tarcza płynnie zmieniająca kolor ze złotego na zielony (4),
 • wyczuwalne przy dotyku, także dla osób niewidomych, oznaczenia nominału, portret władcy, godło RP, podpisy Prezesa i Głównego Skarbnika NBP.
Wzbogacony znak wodny
200 zł Wzbogacony znak wodny

Podczas oglądania banknotu pod światło widać znak wodny przedstawiający wizerunek władcy oraz cyfrowe oznaczenie nominału „200”. Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane.

Nitka zabezpieczająca (okienkowa)
200 zł Nitka zabezpieczająca

Podczas oglądania banknotu pod światło widać pionową, ciemną linię z cyfrowym oznaczeniem nominału „200” i „200 ZŁ” widocznymi również w odbiciu lustrzanym. Podczas poruszania banknotem widoczna jest płynna zmiana barwy ze złotej na zieloną, a wzór szachownicy porusza się w płaszczyznach poziomej i pionowej. Nitka zabezpieczająca została umieszczona w strukturze papieru.


Uzupełniający sią druk obustronny
(recto-verso)
200 zł recto-verso

Elementy graficzne znajdujące się na obu stronach banknotu oglądane pod światło uzupełniają się i tworzą pełny obraz – koronę w owalu.

Farba zmienna optycznie
 
200 zł Farba zmienna optycznie

Kolor tarczy płynnie przechodzi ze złotego w zielony, a wzór szachownicy porusza się w płaszczyznach pionowej i poziomej.


Mikroskopijne napisy
200 zł mikrodruk

Mikrodruki to czytelne jedynie w powiększeniu napisy umieszczone zarówno na przedniej, jak i odwrotnej stronie banknotu.

Farba opalizująca
200 zł farba opalizująca

Mikrodruki to czytelne jedynie w powiększeniu napisy umieszczone zarówno na przedniej, jak i odwrotnej stronie banknotu.


Złota farba
200 zł złota farba

Na odwrotnej stronie banknotu farbą w kolorze złotym są wydrukowane cyfrowe oznaczenie nominału „200” oraz ozdobny wzór pod nominałem.

W ultrafiolecie
200 zł w ultrafiolecie

W promieniach UV widać kwadrat z cyfrowym oznaczeniem nominału „200” i skrótem „ZŁ”, serię i numer banknotu oraz inne wybrane elementy.