Reportaż z warsztatów Vis Maior i NBP

W 2012r. NBP wspólnie z Fundacją „Vis Maior” Narodowy Bank Polski zrealizował projekt pod nazwą: „Pieniądze oraz usługi bankowe wczoraj, dziś i jutro”. W ramach projektu w 2012 roku zrealizowano 36 warsztatów na terenie całej Polski. Trenerzy dotarli do ośrodków m.in w Bydgoszczy, Łodzi, Krakowie, Gdańsku i przeprowadzili warsztaty dla młodzieży i dorosłych. Jego celem było zainteresowanie osób z dysfunkcjami narządu wzroku historią pieniądza i bankowości, przedstawienie współczesnych produktów i usług bankowych oraz zachęcenie ich do dialogu i swobodnej komunikacji dotyczącej finansów.

Także w 2012 NBP dla osób z dysfunkcjami wzroku wydał 600 kompletów makiet tyflograficznych z ilustracjami przestrzennymi banknotów oraz z audiodeskrypcją. Trafiły one do organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niewidomych w całej Polsce oraz oddziałów okręgowych NBP.